Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

   Podstawowym przedmiotem działania ZNM jest gospodarowanie przekazanym do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności: budynkami i lokalami, terenami przydomowymi i terenami zielonymi oraz cmentarzami komunalnymi, w tym cmentarzami, kwaterami i mogiłami wojennymi. Zakres działalności ZNM określa STATUT nadany przez Radę Miejską w Brzegu § 5 Uchwały Nr XLVIII/381/06 z dnia 24 lutego 2006r. - uchwała i statut ZNM w Brzegu

 
Uroczystość z okazji 10-lecia Zarządu Nieruchomości Miejskich. 
Uwaga - odczyt liczników wody

UWAGA - zmiania konta bankowego!!!

Od dnia 20 listopada 2017r.

 Pogotowie mieszkaniowe

ikona_pogotowie_mieszkaniowe

Informacje i ogłoszenia

ikona_informacje

Aktualne oferty zamiany mieszkań

Przetargi NOWE

ikona_przetargi

 

Sekretariat
Biuro podawcze

tel. 77 4045059,

    77 4045069

Sekcja Organizacyjno – Administracyjna

tel. 77 404 41 91,

    77 404 41 92

Sekcja finansowo- księgowa

tel. 77 404 41 83