Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

   Podstawowym przedmiotem działania ZNM jest gospodarowanie przekazanym do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności: budynkami i lokalami, terenami przydomowymi i terenami zielonymi oraz cmentarzami komunalnymi, w tym cmentarzami, kwaterami i mogiłami wojennymi. Zakres działalności ZNM określa STATUT nadany przez Radę Miejską w Brzegu § 5 Uchwały Nr XLVIII/381/06 z dnia 24 lutego 2006r.

Pogotowie mieszkaniowe

ikona_pogotowie_mieszkaniowe

Informacje i ogłoszenia

ikona_informacje

Przetargi

ikona_przetargi