Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu zwany dalej ZNM działa od 1 marca 2006r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Nr XLVIII/381/06 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich.

Zarządzenie nr 2193/2013

Regulamin ZNM w Brzegu

Schemat organizacyjny ZNM w Brzegu

Zarząd Nieruchomości Miejskich
49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 32,
tel. 77 416 87 45, 77 404 50 59, fax 77 404 50 69
tworzenie stron www