Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział Księgowości i Rozliczeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY  - Urszula Dubisz tel. 77 404 41 82 pokój nr 116

Do zadań działu należy:
1. Organizacja i nadzór prac związanych z opracowaniem planów finansowych ZNM.
2. Bieżąca kontrola i czuwanie nad prawidłową realizacją planu finansowego.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Sporządzanie rocznych planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych, zmian w planach, podział planów finansowych i wydatków na poszczególne działy.
5.  Prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz z wykonania planu finansowego i innych informacji finansowych.
6.  Prowadzenie spraw i ewidencji zawartych umów najmu na lokale mieszkalne
i użytkowe oraz dzierżaw.
7. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami opłat, stawek czynszu, dodatków mieszkaniowych oraz prowadzenie rozliczeń mediów. 8.  Księgowanie wyciągów bankowych.
9.  Prowadzenie rejestru roszczeń spornych.

PRACOWNICY KSIĘGOWOŚĆ

Pokój 114:
MARIA PALENICA              tel. 77 404 41 97  wew. 113 
ANNA BORKOWSKA         tel. 77 404 41 97  wew. 112

Pokój 118:
AURELIA WRÓBLEWSKA  tel. 77 404 41 98  wew. 198

PRACOWNICY CZYNSZE

Pokój 119:
SABINA KULAWINEK           tel. 77 404 41 87 wew. 127  
AGNIESZKA DEREWLANA   tel. 77 404 41 81 wew. 134