Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Przetargi

Sierpień 'Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Brzeg..."

Nazwa przetargu:

wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Brzeg przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pliki do pobrania: