Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zamiana mieszkań

System zamiany mieszkań oraz utworzona Baza Ofert Lokali Mieszkalnych, ma na celu umożliwić zamianę wzajemną mieszkań, w przypadku gdy przynajmniej jeden z uczestników zamiany jest najemcą lokalu pozostałego w zasobie gminy Brzeg.

Zarządzenie Nr 153/2015 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu z dnia 25.11.2015r.–Zarządzenie ZNM nr 153/2015  

POWRÓT