Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

  • Procedura zamiany mieszkań:
  • Jeśli jesteś najemcą mieszkania lub użytkownikiem lokalu ( dotyczy osób które utraciły tytuł prawny do lokalu) pozostającego w mieszkaniowym zasobie Gminy Brzeg – wypełnij formularz „Zgłoszenie Lokalu do Zamiany” i złóż go w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu.  formularz do pobrania  tutaj
  •      Po zgłoszeniu oferty, mieszkanie zostanie wprowadzone do Bazy Zamian Lokali Mieszkalnych.
  •     Pełna informacja o lokalu nie jest prezentowana w ogólnie dostępnej Bazie Zamiany Lokali Mieszkalnych. Dostęp do pełnej informacji posiada wyłącznie pracownik ZNM, który kontaktuje z sobą uczestników zamiany, których mieszkania spełniają oczekiwania obydwu stron.
  •      Szczegółowe informacje dotyczące adresu lokalu do zamiany można uzyskać jedynie kontaktując się z pracownikiem ZNM.
  •      Zgłoszenie lokalu do zamiany jak również wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem zamiany, są całkowicie bezpłatne.
  • Warunkiem uzyskania informacji jest wcześniejsze zgłoszenie własnego mieszkania do zamiany.
  • POWRÓT