Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Działanie systemu zamiany mieszkań:

      Zarząd Nieruchomości Miejskich zachęca osoby zainteresowane zamianą zajmowanego mieszkania do złożenia wypełnionego „zgłoszenia lokalu do zamiany”, druk ten można pobrać w siedzibie ZNM oraz na stronie internetowej.

     Wyszukiwanie ofert zamian z uwzględnieniem położenia mieszkania, powierzchni oraz pozostałych warunków pozwala na znalezienie oferty odpowiadającej oczekiwaniom lokatorów. W przypadku znalezienia odpowiedniej oferty należy zgłosić się do Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu ( pok. 113 ) przy ul Chrobrego 32 w celu nawiązania kontaktu z oferentami lokali. Aktualne oferty zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są na stronie internetowej www.znmbrzeg.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNM w Brzegu.
     Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków najemców oraz inicjowane zamian dotyczy zamian pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innymi uczestnikami systemu zamiany. 
     Składanie z urzędu propozycji zamiany lokalu najemcom lokali komunalnych, którzy posiadają zaległości czynszowe a propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny, o mniejszej powierzchni będzie jedyną możliwością uniknięcia rozwiązania z nimi dotychczasowej umowy  najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego celu opróżnienia lokalu.

     Organizacja Bazy Ofert Lokali Mieszkalnych dzięki której najemcy będą mogli uzyskać informację o możliwości zamiany mieszkania.

POWRÓT