Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Korzyści z dokonania zamiany:

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zalicza się:

  1. Dostosowanie wielkości i wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy.
  2. Częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą.Uniknięcie
  3. postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji.
  4. Możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących zbyt duże lokale.

POWRÓT