Cmentarz Komunalny w Brzegu

 

 

Dom Przedpogrzebowy

ul. Starobrzeska 32

49-300 Brzeg

Telefon:

77 41142 28

 

Regulamin cmentarza

Druk wznowienia dzierżawy

GROBONET

wyszukiwarka 

osób

pochowanych

Przypominamy o wniesieniu opłaty dzierżawy za miejsce pod pochówek do grobu ziemnego na okres 20 lat.

Wysokość opłaty wg cennika obowiązującego w roku wniesienia opłaty. 

W przypadku nie wniesienia ww. opłaty. miejsce pochówku zostanie zlikwidowane i przeznaczone na nowy pochówek.

                                           Dyrektor ZNM w Brzegu

Wysokość opłat, regulamin korzystania z cmentarzy są dostępne na stronie bip.znmbrzeg.pl - Dom pogrzebowy