Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Dział rozliczeń i windykacji

Telefony:

Czynsze - 77 4044187; 77 4044181

Rozliczenie wody - 77 4044195;

 Kierownik WN - 77 4044185;

Windykacja - 77 4044186; 77 4044189;

Dział przy oznakowaniu akt posługuje się symbolem „KR”.

Działem kieruje Kierownik - Zastępca Głównego Księgowego, który podlega bezpośrednio pod Głównego Księgowego i zastępuje go podczas jego nieobecności.

 

Dział Rozliczeń i Windykacji obecnie tworzą:

- kierownik Działu – Monika Kwiatek (tel. 77 4045059 wew. 138)

- specjalista ds. ewidencji i rozliczeń – Jadwiga Hoculewska, (tel. 77 4044187)
- starszy inspektor ds. ewidencji i rozliczeń - Agnieszka Derewlana, (tel. 77 4044181)
- starszy inspektor ds. ewidencji i rozliczeń - Sabina Kulawinek, (tel. 77 4044181)

- specjalista ds. windykacji sądowo-egzekucyjnej - Anna Derlatka (tel. 77 4044185)
- inspektor ds. windykacji należności - Grażyna Kowalik, (tel. 77 4044186)
- inspektor ds. windykacji należności - Barbara Pilarczyk, (tel. 77 4044187)
- podinspektor ds. windykacji należności - Barbara Niemczyk (tel. 77 4044186)
- podinspektor ds. windykacji należności - Aleksandra Bagińska (tel. 77 4044185)

Główne zadania realizowane:

  • prowadzenie ewidencji finansowej dla rozrachunków z kontrahentami korzystającymi z lokali, terenów, komórek, garaży i innych składników majątkowych Gminy (naliczenia i rozliczenia, księgowane wpłat, wystawianie faktur, uzgadnianie sald rozrachunków),
  • prowadzenie czynności związanych z windykacją przedsądową, sądową i egzekucyjną należności,
  • prowadzenie czynności związanych z procedurą udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/321/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 POWRÓT