Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości

  Przy znakowaniu akt posługuje się symbolem „ZS”, podlega bezpośrednio Dyrektorowi
Zadania samodzielnego specjalisty to :

  1. Przeprowadzanie kontroli pracy oraz kontroli działalności poszczególnych działów, sekcji  pracowników zgodnie z planem kontroli oraz na    zlecenie Dyrektora.
  2. Zawieranie umów na sporządzanie wyceny lokali i kontrola ich realizacji.
  3. Przyjmowanie, weryfikacja i załatwianie wniosków o wykup lokali.
  4. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości, wymaganej przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisami prawa miejscowego.

 POWRÓT