Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Wzory dokumentów do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu do pobrania Pobierz dokument
1 Oświadczenie ilość osób (najemcy/ osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego/ użytkownika lokalu) PDF
2 Oświadczenie woda (najemcy/ osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego/ użytkownika lokalu) PDF
13 Stan wodomierza PDF
3 Ulga - wniosek o ODROCZENIE TERMINU SPŁATY ZALEGŁOŚCI PDF
4 Ulga - wniosek o ROZŁOŻENIE SPŁATY ZALEGŁOŚCI NA RATY PDF
5 Ulga - wniosek o UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PDF
6 Ulgi - Uchwała XLIX-321-14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia-2014 r PDF
7 Wniosek o przeksięgowanie lub zwrot nadpłaty (przelew na rachunek bankowy) PDF
8 Oświadczenie w związku z nadpłatą PDF
9 Wniosek o zwrot nadpłaty
PDF
10 Odpracowanie długu -WNIOSEK PDF
11 Wniosek o zawarcie umowy najmu/dzierżawy PDF
12 Wniosek o rozwiązanie umowy najmu/dzierżawy PDF
13 Wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie nagrobka PDF