Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Przetargi

Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Rozstrzygnięcie przetargu

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Wzór umowy

4. Wzór oferty

5. Załacznik nr 3 do oferty

6. Załacznik nr 4 do oferty

7. Załacznik nr 5 do oferty

8. Załacznik nr 6 do oferty

9. Załacznik nr 7 do oferty

11. Załącznik nr 1 do umowy

12. Załącznik nr 2 do umowy