Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Przetargi

Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa chodników, dojść i dojazdów, a także przygotowanie miejsc pod pojemniki na odpady komunalne na terenach będących w zarządzie ZNM w Brzegu w zależności od potrzeb

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa chodników, dojść i dojazdów, a także przygotowanie miejsc pod pojemniki na odpady komunalne na terenach będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu w zależności od potrzeb.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Wzór umowy

4. Wzór oferty

5. Załacznik nr 1 do oferty

6. Załacznik nr 2 do oferty

7. Załacznik nr 3 do oferty

8. Załacznik nr 4 do oferty

9. Załacznik nr 5 do oferty