Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Przetargi

Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Wzór umowy

4. Wzór oferty

5. Załacznik nr 1 do oferty

6. Załacznik nr 2 do oferty

7. Załacznik nr 3 do oferty

8. Załacznik nr 4 do oferty

9. Załacznik nr 5 do oferty

10. Załacznik nr 6 do oferty

11. Załacznik nr 7 do oferty