Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

informacja

Zarząd Nieruchomości Miejskich informuje, że z uwagi na zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszły w życie w dn. 25.05.2018r. informuję, że dalsze przetwarzanie Państwa danych w związku z zamianą lokali nie jest możliwe.

          Jeżeli nadal wyrażają Państwo chęć zgłoszenia swojego mieszkania do zamiany, należy ponownie wypełnić aktualny formularz zgłoszeniowy i złożyć go w siedzibie ZNM w Brzegu.