Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Przetargi

Wywóz i utylizacja nieczystości...

Nazwa przetargu:

Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej, ul. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia.

Dokumenty do pobrania: