Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział Zarządzania Budynkami i Lokalami zajmuje się:

Projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę...

Zarządzenie Burmistrza Brzegu w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali...

Uchwała XXXVI/397/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 12 października 2021r.

Uchwała XXXVI/398/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 12 października 2021r.

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 01 lutego 2022r.

Pokój 103

nr telefonu 77/404-41-99, wewnętrzny 199

ul. Armii Krajowej 1, 3, 9, 10, 10A – 10B, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 24A – 28A, 34, Boh. Westerplatte 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, B. Chrobrego 32, Chocimska 4, 6C, 6F, 22, Gen Andersa 1, 3, 4, Grunwaldzka 6A, 6B, 7A, 7B, Kard Wyszyńskiego 2B, 5 – 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 32, 32B, Karłowicza 1, 5, Kochanowskiego 4C, 6, Krótka 4, Legionistów 1, 2, 3, 6, Krzywa 7, Lwowska 29, 31, 35, Marii Curie Skłodowskiej 3, 4, Majora Sucharskiego 6, Moniuszki 1, Piłsudskiego 1, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, Robotnicza 3, 6, 9, 18, Wyspiańskiego 2, 8, Zielona 27.