Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

                  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),   informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. 77 40 45 059 lub za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
a)  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b)  w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ZNM;
c)  na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO).
5.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZNM przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZNM.
6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w ZNM Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
10.  Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/ Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.