Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu, zwany dalej ZNM;
2. Inspektorem Ochrony Danych w ZNM jest Pani Agnieszka Nowak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:   
a) dla celów związanych z realizacją umowy/wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy ( art.6 ust 1 lit.b RODO).   
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacja naszego prawnie ustalonego obowiązku (art.6 ust 1 lit. f RODO)   
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawy Kodeks Cywilny ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO );  
d) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO)
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, jak również dostawca systemu informatycznego czy banki w zakresie realizacji płatności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy lub do czasu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu :
     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
     prawo do przenoszenia danych;
     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 2 lit.e jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja złożonego przez Panią/Pana wniosku/umowy będzie niemożliwa.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
W celu uzyskania szerszych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, należy skontaktować się z wyznaczonym przez Zarząd Nieruchomości Miejskich - Inspektorem Danych Osobowych.